Besta

Ik besta bij het golven van het water het geluid van de mus de zon die mij kust. Ik besta bij de aanblik van het wuivend gras het zijn van de hond de verrijzenis van de morgenstond. Ik besta simpelweg bij het kiemend koren, de dauw, het graan enkel – en alleen – is er…

lees meer »